DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SURHOWIE

Niesiemy pomoc ludziom, dajemy im cichy spokojny dom
 

PRZEPRASZAMY STRONA W PRZEBUDOWIE.