DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SURHOWIE


Niesiemy pomoc ludziom, dajemy im cichy spokojny dom

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy stworzeniu tej strony pomógł Pajączek!

W lutym 2001 roku do użytku zostaj oddany nowy pawilon, zamieszkuje w nim 24 podopiecznych. Obiekt posiada dwupokojowe pokoje i nowoczesny węzeł sanitarny. Spełnia obowiązujące na dzień dzisiejszy standardy świadczonych usług. W związku z oddaniem nowego budynku zwiększa się liczba mieszkańców, z 50 do  75 oraz personelu z 38 do 49 osób.
W latach 2002 i 2003 zostaje zrealizowana kolejna inwestycja. Jest nią, pracująca dla placówki, jak i okolicznych mieszkańców, oczyszczalnia ścieków.
         Zostaje opracowany program naprawczy, mający na celu spełnienie wymogów ustawodawcy dotyczących jakości świadczonych usług. W 2003 r. zostaje opracowany kompletna dokumentacja projektowa dotycząca nowego pawilonu rehabilitacyjno – mieszkalnego. Celem tej inwestycji jest poprawa warunków socjalno – bytowych mieszkańców. Przeniesienie ich z wieloosobowych sal do przestronnych pokoi nowego budynku. Budowa ma zostać ukończona pod koniec 2005 r. Po jej zakończeniu w planach jest odrestaurowanie zabytkowych wnętrz pałacu. Zostaną tam umieszczone dodatkowe sale przeznaczone do terapii, rehabilitacji i relaksu. Istnieje także możliwość udostępnienie sal dla zwiedzających.
       W dalszych planach przewidziana jest koncepcja uporządkowania całego zespołu pałacowo – parkowego. W parku warto jest odtworzyć oryginalny wygląd alei uzupełnić i wzbogacić drzewostan. Wszystko to jednak uwarunkowane jest naszymi możliwościami finansowymi, a te są różne....